Công nghệ đúc — Chế tạo phôi

1 / Khái niệm về quá trình sản xuất đúc

1.1/ Khái niệm

Đúc là quá trình điền đầy kim loại ở thể lỏng vào lòng khuôn đúc có hình dạng kích thước định sẵn. Sau khi kim loại đông đặc ta thu được sản phẩm tương ứng với lòng khuôn. Sản phẩm đó gọi là vật đúc. Nếu đem vật đúc gia công như gia công cắt gọt gọi là phôi đúc

1.2/ Đặc điểm

 • Mọi vật liệu như: gang, thép,hợp kim màu, vật liệu phi kim khi nấu chảy, đều đúc được
 • Tạo ra vật đúc có kết cấu phức tạp
 • Có khối lượng lớn mà các phương pháp giacông phôi khác không thực hiện được

1.3/ Nhược điểm

 • Do quá trình kết tinh từ thể lỏng nên trong vật đúc dễ tồn tại các dạng rỗ co, rỗ khí, nứt, lẫn tạp chất.
 • Khi đúc trong khuôn cát, độ chính xác về kích thước và độ bóng thấp.
 • Tiêu hao một phần không nhỏ kim loại cho hệ thống rót, đậu ngót và cho các đại lượng khác (lượng dư, độ xiên . . .)

1.4/ Phân loại các phương pháp đúc

Phương pháp sản xuất đúc được phân loại tuỳ thuộc vào loại khuôn mẫu, phương pháp làm khuôn .vv…

Tuỳ thuộc vào loại khuôn đúc người ta phân ra làm hai loại:

 • Đúc trong khuôn cát
 • Đúc đặc biệt

1.4.1/ Đúc trong khuôn cát

Khuôn cát là loại khuôn đúc một lần (chỉ rót một lần rồi phá khuôn).vật đúc tạo hình trong khuôn cát có độ chính xác thấp độ bóng bề mặt kém lượng dư gia công lớn.Nhưng khuôn cát tạo ra vật đúc có kết cấu phức tạp, khối lượng lớn.

1.4.2/ Đúc đặt biệt

Ngoài khuôn cát, các dạng đúc trong khuôn đúc (kim loại ,vỏ mỏng …) được gộp chung là đúc đặc biệt .

Đúc đặc biệt, do tính riêng từng loại cho ta sản phẩm chất lượng cao hơn ,độ chính xác ,độ bóng cao hơn vật đúc trong khuôn cát. Ngoài ra phần lớn các phương pháp đúc đặc biệt có năng suất cao hơn .tuy nhiên đúc đặc biệt thường chỉ được vật đúc nhỏ và trung bình

Tìm hiểu thêm về các phương pháp đúc đặt biệt

1.5/ Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng vật đúc

1.5.1/ Chất lượng vật đúc

 • Độ chính xác hình dạng và kích thước
 • Độ nhẵn bóng bề mặt
 • Tính chất kim loại

1.5.2/ Nhân tố ảnh hưởng

 • Hợp kim đúc
 • Loại khuôn đúc và phương pháp đúc
 • Anh hưởng của công nghệ đúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.